Codeigniter i ‘Disallowed Key Characters’ greška

Nakon slanja obrasca u kontroler dobijem beli ekran na kome piše samo ‘Disallowed Key Characters’.
Naravno, nisam uspeo naći šta uzrokuje navedenu grešku, jer je u kodu sve izgledalo normalno.
Tada sam našao post https://ellislab.com/forums/viewthread/235259/#1067410 koji mi je ponudio rešenje, koje se pokazalo adekvatnim za moj slučaj. Naime u fajlu:

system/core/input.php :

treba naći funkciju _clean_input_keys($str)

i izmeniti:

exit(‘Disallowed Key Characters.’);

u:

exit(‘Disallowed Key Characters.’. $str);

Sada će pored greške prikazati i koji to string pravi problem, što će znatno olakšati potragu za greškom. Zahvaljujući ovoj koerekciji našao sam problem u trenutku.

Advertisements

Wordpress nema izdvojenu sliku za članke

Kod nekih tema mi jednostavno ne daje da unosim izdvojenu sliku za članke.
Prvo sam mislio da je problem do nekih dodataka, ali na kraju se ipak ispostavilo da je u pitanju sama tema. Naime, da bi se ovo korigovalo, neophodno je na početak functions.php u aktivnoj temi dodati:

add_theme_support( 'post-thumbnails' );

Ostale opcije za add_theme_support mogu se videti ovde:
http://codex.wordpress.org/Function_Reference/add_theme_support

Kako smanjiti veličinu .PDF fajla

Problem mi se pojavio kada sam pomoću ImageMagick napravio .PDF fajl, koristeći kao izvor tri skenirana dokumenta veličine A4 formata u .tiff zapisu. Rezultujući .PDF je bio 41MB veličine, što svakako nije pogodno za slanje mailom.

Rešenje sam našao ovde http://rainnic.altervista.org/content/how-reduce-heavy-pdfs.

Poenta je da se .PDF konvertuje u .jpg i da se potom vrati sa smanjenim kvalitetom u .PDF.
Ukoliko želite bolji kvalitet, možete umesto .jpg koristiti .png format.

convert -density 600 -set units PixelsPerInch Dokumenat.pdf doc_%02d.jpg

Opcija -density 600 služi da bi se zadržala gustina od 600 dpi. Rezultat je više .jpg fajlova koji imaju nazive doc_01.jpg, doc_02.jpg…

Sada ih je potrebno ponovo povezati u .PDF komandom:

convert doc_*.jpg -quality 75 -set units PixelsPerInch Dokumenat.pdf

Ukoliko izaberete .png format imaćete i mogućnost isključenja alfa kanala pomoću opcije „-alpha off“.

Rezultat ove akrobacije je bio .pdf fajl veličine samo 1MB 🙂

Објављено у Linux

Polje za numerički unos u HTML5 (input type=number) i decimale u Chrom-u

Danas sam se suočio sa ovim problemom i našao sam odlično objašnjenje na Isotoma Blog, pa ću ga stoga preneti ovde kako ga ne bih izgubio 🙂

Kao što znamo, HTML5 donosi pregršt novih polja za obrasce, među kojima je i numerički tip. Očekivano, on služi za unos numeričkih podataka, ali kada u Crome (Chromium) pokušamo uneti broj sa decimalama i poslati obrazac dolazi do greške i Chrom nam saopšrtava da uneta vrednost nije ispravna.


<input type="number" />

input_number1

Obzirom da se pomenuto ne dešava u Firefox-u, postavlja se pitanje da li je problem u Chromu. Međutim Chrom se samo ponaša u skladu sa definicijom W3C. Brojčana polja imaju dodatne atribute „min“ (minimalna vrednost) i „step“ (korak uvećanja/umanjenja), koja određuju opseg vrednosti koje se mogu unositi. Osobina „min“ je očigledna i predstavlja najmanju vrednost koju polje može imati, dok je osobina „step“ manje intuitivna, Ona određuje korak uvećanja/umanjenja vrednosti prilikom kliktanja na sterlice gore/dole u polju za unos i standardna vrednost joj je 1. Ukoliko joj promenite vrednost na, recimo 3, vrednost će se uvećavati/umanjivati za 3 i ispravni unosi će biti 3, 6, 9, pa će vrednot, recimo 8 izazivati grešku. Isto je i sa decimalnim vrednostima, kao recimo 0.3 i sl. Standardni korak „1“ stoga podrazumeva ispravnim samo sve cele brojeve.

Međutim, ukoliko želite da svi brojčani unosi budu ispravni, kako celobrojni, tako i oni sa decimalnim delom, potrebno je postaviti osobinu „step“ na „any“ (bilo koji).


<input type="number" step="any" />

A ukoliko želite samo pozitivne brojeve dodajte i osobinu „min“ postavljenu na „0“.

Kod koraka postavljenog na „any“ korak uvećanja/umanjenja će biti „1“ i izgleda da nema mogućnosti da se u tom slučaju korak promeni.

Puna memorija na Samsung Galaxy Mini

Već duže vreme kuburim sa punom memorijom na mom Samsung Galaxy Mini telefonu. Koliko god brisao podatke i deinstalirao aplikacije, memorija se sve brže i brže popunjavala i telefon je postajao neupotrebljiv. Na koncu sam došao u situaciju da nema pomoći.

Srećom, našao sam ovu diskusiju http://androidforums.com/samsung-galaxy-mini-s5570/326484-internal-memory-full-now-what.htm i pažnju mi je privukao post korisnika loverman. Ne samo da je jednostavno rešenje, već zaista i funkcioniše 🙂

Stoga ga prenosim ovde kako bi mi ostao pri ruci 🙂

Najjednostavniji način za dump interne memorije:
1 – pozvati *#9900#
2 – izabrati kopiranje na SD karticu (copy to SD card)
Ovaj metod oslobađa više od 50 MB memorije.

Promena vrednosti checkBox polja bez okidanja događaja OnClick

Svako dodeljivanje neke vrednosti checkBox osobini Checked okida i događaj OnClick. To, naravno, može ponekad biti vrlo nezgodno, tako da sam prionuo na rešavanje tog problema 🙂

Rešenje je dodeljivanje nove vrednosti na sledeći način:

{postavljanje kao potvrđeno}
tvojCheckBox.Perform(BM_SETCHECK, 1, 0);
{postavljanje kao nepotvrđeno}
tvojCheckBox.Perform(BM_SETCHECK, 0, 0);

i to bi bilo to…

Pisanje indeksa i eksponenta u Wordpress-u

Eksponenti u WordPress-u

Danas sam imao potrebu da u jednom postu navedem eksponent, ali kako nisam našao očigledan način, posegao sam za pretragom na Internetu. Rešenje sam brzo pronašao, ali mislim da ga ipak trebam pribeležiti za buduću upotrebu 🙂

Naime, dovoljno je tekst koji želimo uneti u eksponentu okružimo <sup> tagom kao u primeru:

1000<sup>12</sup>

što nam za rezultat daje:

100012

Indeksi u WordPress-u

Isti je slučaj i sa pisanjem indexa, samo što je u tom slučaju u pitanju <sub>, pa tako kod:

H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>

daje rezultat:

H2SO4