Kako smanjiti veličinu .PDF fajla

Problem mi se pojavio kada sam pomoću ImageMagick napravio .PDF fajl, koristeći kao izvor tri skenirana dokumenta veličine A4 formata u .tiff zapisu. Rezultujući .PDF je bio 41MB veličine, što svakako nije pogodno za slanje mailom.

Rešenje sam našao ovde http://rainnic.altervista.org/content/how-reduce-heavy-pdfs.

Poenta je da se .PDF konvertuje u .jpg i da se potom vrati sa smanjenim kvalitetom u .PDF.
Ukoliko želite bolji kvalitet, možete umesto .jpg koristiti .png format.

convert -density 600 -set units PixelsPerInch Dokumenat.pdf doc_%02d.jpg

Opcija -density 600 služi da bi se zadržala gustina od 600 dpi. Rezultat je više .jpg fajlova koji imaju nazive doc_01.jpg, doc_02.jpg…

Sada ih je potrebno ponovo povezati u .PDF komandom:

convert doc_*.jpg -quality 75 -set units PixelsPerInch Dokumenat.pdf

Ukoliko izaberete .png format imaćete i mogućnost isključenja alfa kanala pomoću opcije „-alpha off“.

Rezultat ove akrobacije je bio .pdf fajl veličine samo 1MB 🙂

Advertisements
Објављено у Linux