Srpska slova u Adobe Flex, PHP, MySQL kombinaciji

Nisam ni slutio da će me pravilno rukovanje našim slovima ovoliko namučiti, ali evo i konačnog rešenja. Naime, kao bazu koristim MySQL, te je prvo tu trebalo izvršiti modifikacije. Iako sam postavio tabele da im charset bude utf-8, tak sam kasno primetio da su kolone ostale u latin1, koji mi nije prihvattao ČĆĐ. što znači da prvo treba proveriti da li su u MySQL-u i tabela i željena kolona u UTF-8 charsetu.

Kako koristim AmfPhp za povezivanje sa MySQL-om, bilo je potrebno podesiti i njega, jer sam shvatio da se u PHP-u podaci nepravilno obrađuju. Nakon par pokušaja, ustanovio sam da Gateway.PHP treba podesiti tako da se Charset Handler postavi na UTF-8

$gateway->setCharsetHandler("none", "UTF-8","UTF-8");

i kako je to dalo samo delimične rezultate, morao sam čeprkati dalje i time sam došao do konačnog rešenja, a to je da se nakon kreiranja konekcije na bazu postavi:

myset_charset('utf8', $rsConnectionID);

gde je $rsConnectionID identifikator konekcije.

I to je to. Radi 🙂

Advertisements