WordPress nema izdvojenu sliku za članke

Kod nekih tema mi jednostavno ne daje da unosim izdvojenu sliku za članke.
Prvo sam mislio da je problem do nekih dodataka, ali na kraju se ipak ispostavilo da je u pitanju sama tema. Naime, da bi se ovo korigovalo, neophodno je na početak functions.php u aktivnoj temi dodati:

add_theme_support( 'post-thumbnails' );

Ostale opcije za add_theme_support mogu se videti ovde:
http://codex.wordpress.org/Function_Reference/add_theme_support

Advertisements

CodeIgniter: Provera da li je u formi naveden fajl za upload

Prilikom programiranja jedne aplikacije imao sam potrebu da se na jednom obrascu (form) nađu slika i podaci i da sam obrazac služi kako za novi unos, tako i za izmenu postojećeg unosa.
Problem se javio ukoliko se u nekom momentu ne menja slika, a vrši se izmena nekog od podataka. Ukoliko u proceduri za validaciju pokrenem upload slike javlja se greška jer fajl nije priložen. Stoga sam odlučio da upload pokrenem samo u slučaju da je fajl priložen, a u suprotnom da izvršim samo izmenu ostalih podataka.

Nakon male pretrage po netu rešenje sam našao na www.stackoverflow.com:

Rešenje je u proveri vrednosti $_FILES varijable. Međutim, nije dovoljno samo proveriti da li fajl ima neku vrednost već i da li je veličina fajla veća od 0. Ukoliko njiedan fajl nije odabran za upload PHP će kao veličinu ($_FILES[‘userAvatar’][‘size’]) vratiti 0, a privremeno ime fajla ($_FILES[‘userAvatar’][‘tmp_name’]) neće biti postavljeno.

if (isset($_FILES['userAvatar']) && $_FILES['userAvatar']['size'] > 0){
     echo "fajl je priložen";
} else echo "fajl nije priložen" ;

Flex: Korišćenje Label komponente kao linka

Kada se label komponenta koristi kao link, poželjno je da se kursor iznad nje prikazuje u obliku šake sa ispruženim kažiprstom, kao što je to uobičajeno. Sama label komponenta ima osobinu useHandCursor, međutim, kada ju postavimo na true nema efekta. Stoga, umesto

< mx:label usehandcursor="true">

treba koristiti:

< mx:label usehandcursor="true" buttonmode="true" mousechildren="false" >

Znači, pored useHandCursor treba uključiti i buttonMode, a mouseChildren isključiti. Ovo funkcioniše i za neke druge komponente, ne samo za label.

strReplace() funkcija u Flex-u

Nakon pretraživanja neta za sintaksom strReplace() funkcije u Flex-u ispostavilo se da takva funkcija ne postoji kao sastavni deo AS3, ali sam našao rešenje koje stoga prenosim ovde:

private function strReplace( original:String, replace:String,
replaceWith:String):String
{
var array:Array = original.split(replaceWith);
return array.join(replace);
}

kako ne bih morao i sledeći put da ju tražim 🙂